Wild West Run

Har du vad som krävs?
Anmäl dig redan idag!

Wild West Run, WWR är ett utmanande obstacle course race (OCR) där din fysiska förmåga kommer ställas på prov. Tävlingen är individuell och genomförs i anslutning till Western Farm i Boden. Tävlingen lämpar sig för er som är sugen på en personlig utmaning, oavsett om du är elit eller motionär. Är man rädd att smutsa ner sig så är den här tävlingen inget för dig, räkna med att det blir en härlig och tuff utmaning!

Direktanmälan och uthämtning nummerlappar/t-shirt är möjligt på tävlingsplatsen på fre dagen den 8/9 kl. 17:00-19:00

 

Klassindelning

 

WWR 8 km                                                       WWR 4 km
DH klass                                                           DH klass
(deltagande tillåtet från födda -01)             (deltagande tillåtet från födda -04)

WWR 3 km                                                       WWR 1 km
FP klass (födda år 2005-2007)                      Barn klass (ca 700 m, födda år 2008 och senare)

Lag- och företagspaket
10 pers 2500:-
Deltagande i WWR 8 km alt WWR 4 km

Vid anmälan till WWR 8-4-3 innan 1/8 ingår en WWR t-shirt i anmälningsavgiften.

———————————

Priser för vinnare


1:a pris WWR 8 DH:
Penningpris 2500 kr
2:a pris WWR 8 DH: Penningpris 1500 kr
3:e pris WWR 8 DH: Penningpris 1000 kr

1:a pris WWR 4 DH: Julshow för 2 personer
2:a pris WWR 4 DH: Varupris 1000 kr
3:e pris WWR 4 DH: Varupris 500 kr

WWR 3 PF: Varupris 1:a 500 kr, 2:a 300 kr, 3:e plats 200 kr

WWR 1 Alla deltagare erhåller diplom och godispåse vid målgång


Nytt för i år


Bokning

Bokning av plats till årets lopp görs på www.wildwestrun.se


Åldersgräns

14 år utan målsman
8 år i målsmans sällskap


Tidsschema

08-09:30 Incheckning & uthämtning av nummer-lappar

09:30 Obligatorisk tävlingsgenomgång vid starten för deltagare i WWR 8-4-3 och möjlighet till egen genomspringning av banan

10:00 Start WWR 1 vid xxx

11:00 Start WWR 8-4-3 på parkeringen

13:00 Lunch serveras

13:30 Prisutdelning vid Crystal Palace

18:00-01:00 Pubkväll i Village

20:00 Trubaduren börjar spela

 

Terrräng & banbeskrivning

för WWR 8 km, 4 km, 3 km


Banan är väl uppmärkt med röd/vita band och kompletteras med röd sprayfärg. Vid vissa passager kommer de tävlande att ”fållas in” in för att få den tävlande i rätt riktning. Starten går på Western Farms parkering. Efter starten går banan ned längs parkeringen mot stora vägen och svänger därefter upp mot södra delen av DARKFOREST. Den inledande delen går i lätt terräng med något enstaka vertikalt hinder. Underlaget är grus, ängsmark och skogstig.

Banan går sen in i HORSELAND. På detta parti ställs det krav på koncentration eftersom sträckan innehåller att flertal diken, vertikala hinder, ojämn åkermark, kvistar och snår. Se upp var ni sätter fötterna och tänk på egen säkerhet. Underlaget är grus, ängsmark, skogstig och diken.

Banan går sen in i BULLTERRITORY. Området karaktäriseras av ängsmark med ojämnt underlag och högt gräs, se upp även upp för tjurar och diken där ni kan vricka fötterna. Underlaget är ängsmark, skogsmark, diken. OBS WWR 3 springer ej genom BULLTERRITORY.

Efter BULLTERRITORY går banan in mot farmen området med kryphinder för att direkt övergå till passage av hus och vertikalt hinder. Därefter fortsätter banan genom SETTLERS COUNTY för att vända in mot INDIAN RIVER COUNTY med passage av antal mindre vertikala hinder. Underlaget är stig och grus.

Banan genom INDIAN RIVER COUNTY består av passage längs vattendrag och längs en mindre höjdsträckning. Här gäller det att akta sig för vattenormar. Underlaget är grus, vatten, gräs. OBS WWR 3 springer ej genom vattendragen i INDIAN RIVER COUNTY. 

Banan går därefter in i sin slutfas genom norra delen av DARKFOREST längs en skogstig för därefter gå mot varvning eller mot målgång. Upploppet mot mål går längs gatan i SHADOW CREEK. Underlaget är grus.