Yxkastning

Det här är en populär aktivitet som brukar sluta med att  männen samlas ihop för att tävla mot varandra och sätter manligheten på prov.  Här måste du dock vara över 15 år för att få vara med.