Archery tag

En spännande aktivitet hämtat från USA. En ny aktivitet här på Western Farm är Achery Tag som man spelar med pilbåge och en pil med buntspets. Det är en helt galen sport med mycket fart och många roliga episoder. Idén är hämtat från laijv världen men är här omgjord till en tävlingsgren.

Åldersgräns 8 år

Förberedelser för deltagare innan spel

– Bilda ett lag med fyra personer.
– Ta på er skyddsutrustning (poncho, skyddsglasögon, hatt)
– Ställ er vid ingången
– Vänta tills domaren ger er klartecken att träda in på arenan

Spelregler

– Ställ laget vid ena kortsidan
– När domaren blåser i visselpipan startar spelet
– Alla springer fram och hämtar bågar och pilar som ligger i mitten av banan
– Spring tillbaka till utgångspositionen och börja.
– Spelet slutar antingen när domaren blåser för ful tid,
– Då vinner det laget som har mest poäng.
– Eller när något av laget har tagit det andra lagets flagga
– Eller när det ena laget har träffat alla spelare i andra laget
– Blir man träffad utgår man från laget och får ställa sig vid anvisat område

Det ena laget vinner vid bäst av tre spel

Poäng beräkning

– 1 poäng vid träff av kroppen (träff nedanför knä och ovan halsen, Gills ej)
– 3 poäng ifall du fångar en pil i luften. Tappar du pilen får det andra laget 3 poäng.

Vid tidens slut lämnar ni tillbaka pilarna och bågarna vid anvisat ställe.