Ansiktsmålning

För indianer var ansiktsmålning ett sätt att utrycka känslor. T.ex. färg rött – glädje, svart – sorg, de målade sig ofta och var väldigt stolta över sina motiv.

I vår indianby kan ni känna på lugnet en stund och låta vår indian måla ditt ansikte i en frän målning. Här kan du själv bestämma motiv och vilken känsla du vill förmedla.